• 2

  Analizujemy Twoje potrzeby i szukamy najskuteczniejszych rozwiązań
 • 3

  Analizujemy Twoje potrzeby i szukamy najskuteczniejszych rozwiązań
 • 4

  Analizujemy Twoje potrzeby i szukamy najskuteczniejszych rozwiązań
 • 5

  Analizujemy Twoje potrzeby i szukamy najskuteczniejszych rozwiązań
 • 6

  Analizujemy Twoje potrzeby i szukamy najskuteczniejszych rozwiązań
 • 7

  Analizujemy Twoje potrzeby i szukamy najskuteczniejszych rozwiązań
 • 8

  Analizujemy Twoje potrzeby i szukamy najskuteczniejszych rozwiązań
 • 8

  Analizujemy Twoje potrzeby i szukamy najskuteczniejszych rozwiązań
Strona główna Tłumaczenia Kursy językowe Kursy dla firm Sekretariat internetowy Kursy EFS Kontakt


Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5


Aktualności

Wspieramy Kampanię "Język to podstawa. Ucz się Języków."

Pragniemy poinformować, że Szkoła Języków Obcych BRITANNIA uzyskała status partnera ogólnopolskiej Kampanii Ucz się Języków.

To społeczna akcja prowadzoną na rzecz społeczeństwa w Polsce. Kampania, związana z projektem Language Rich Europe prowadzonym w większości krajów Europejskich, ma na celu zwrócenie uwagi na konieczność znajomości języków obcych we współczesnych realiach europejskich oraz na konieczność wdrożenia narodowej polityki językowej, która pomoże w wykreowaniu wizerunku Polaka jako obywatela Europy, mówiącego w języku obcym.
Dlaczego Języki Obce?
Projekt Language Rich Europe tworzy bazę odniesienia do analiz porównawczych zwaną
Europejskim Indeksem Praktyk i Polityk Językowych. Indeks ten mierzy, w jaki sposób poszczególne kraje UE realizują europejską politykę językową wyznaczaną przez standardy i rekomendacje Unii Europejskiej i Rady Europy. Badanie jest przeprowadzane w obrębie 7 obszarów: edukacja przedszkolna i szkolna, edukacja zawodowa, edukacja wyższa, biznes, media, sfera publiczna i usługi oraz krajowe dane na temat języków.
Pilotaż projektu LRE wykazał, iż indeks polityki językowej w ramach badanych obszarów jest w Polsce zdecydowanie niższy w porównaniu do zbadanych tych samych obszarów w innych krajach Europejskich.
Akcja Ucz się Języków popiera Rada Europy oraz będzie ona kluczowym pro-językowym działaniem w Polsce. Celem nadrzędnym Akcji jest jej wydźwięk społeczny i końcowym efektem tej akcji będzie próba wykształcenia polskiej narodowej polityki językowej oraz wzmocnienie zainteresowania i wytworzenie potrzeby uczenia się języków obcych w Polsce w wymiarze lokalnym i ogólnokrajowym.
Organizatorami Kampanii są:
Fundacja Instytut Jakości w Edukacji http://www.fijed.org.pl/
Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy w Polsce http://www.iaa.org.pl/
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE http://pase.pl/
 


Zobacz ARCHIWUM aktualności

strona główna | kontakt | tłumaczenia | kursy językowe | kursy dla firm | e-britannia | kursy EFS